Başkurdistanlı Arkeologlar, Daha Önce Bilinmeyen Dört Arkeolojik Miras Belirlediler. Ekonomik kalkınma için tahsis edilen arazinin arkeolojik keşfi sırasında bölgelerinde üç yerleşim yeri ve bir mezar anıtı – tek bir mezar höyüğü keşfedildi. Araştırma ve Üretim Merkezi arkeologları, anıtların sınırlarını belirlemek için çalışmalar yürüttüler ve projelendirilen çalışmaların kültürel miras alanlarının fiziksel güvenliği üzerindeki etki derecesini de değerlendirdiler.Şu anda, yukarıdaki anıtları Başkurdistan Cumhuriyeti’nin kültürel mirasının tanımlanmış nesneleri listesine dahil etmek için çalışmalar devam etmektedir.

Kaynak:https://www.bashinform.ru/

Yorum yazabilirsiniz