Kırım’ın en kutsal ve tarihi yerlerinden birisi olan Gazi Mansur Tekkesi, Türk-İslam tarihinin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Tarihi Tekke, Salaçık ile Kırkyer (Çufutkale) arasındaki yol üzerinde, Kırkyer eteklerinde yer alıyor. Burada makamı bulunan tarihi şahsiyet, Kırım’da sahabe olduğuna inanılan Gazi Mansur’dur.

17. yüzyılın önemli alimlerinden Evliya Çelebi tekkeyi ziyaret etmesinin ardından, tekkenin Hazreti Ali’nin kumandanlarından “Mâlik Eşter’i Gazi Mansur’un gasl ederek Eskiyurt’ta gömdüğü, sonradan bir başka savaşta Gazi Mansur’un da şehid olduğu” yönündeki bilgilere seyahatnamesinde yer verdi.

15. yüzyılda yapımına başlanan Gazi Mansur Tekkesi ve etrafındaki hazireden oluşan ziyaretgâh ilerleyen yıllarda çeşitli değişikliklere uğradı.

Tekke çevresindeki yamaçlara yayılan geniş arazide, Altın Orda devrine kadar uzanan büyük bir Müslüman Mezarlığı’nın bulunduğu gerek eski gravürlerden, gerekse halen tekke mevkiinde dağınık olarak bulunan mezar taşlarından anlaşılmakta.

Eski fotoğraflardan tekkede üç adet mezar/makam olduğu görülmektedir. Bu mezarların Gazi Mansur, Şeyh Ramazan ve Şeyh Halil’e ait olduğu tarihi araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.

Halk arasındaki rivayetlere göre 15. yüzyılın başında Şeyh Ramazan ve Şeyh Halil, Buhârâ’dan Kırım’a gelerek Gazi Mansur’un makamını keşfetti.

Yorum yazabilirsiniz