Kurultayların Yapısı

Bürokrattan akademisyenlere, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından, ticaret ve sanayi odalarına ve medya temsilcilerine kadar çeşitli sektörlerdeki kişilerin bir araya gelerek Türk Dünyası hakkında görüş alışverişi yapılmaktadır.

Bu alanlarda,

 • Türk devlet ve topluluklarının modern anlamda ekonomik gelişmelerini ve refahlarını sağlamak,
 • Uluslararası platformlarda dayanışmalarını güçlendirmek,
 • Kültürel bağlarını derinleştirmek,
 • Somut iş birliği alanlarını kamu kesimini de içine katarak gerçekleştirme yolunda atılacak adımları belirlemek,
 • Halen yürütülen müşterek çalışmaları ve projeleri daha etkin hale getirmek,
 • Kısa ve orta vadede uygulanabilir yeni iş birliği alanlarını ortaya çıkarmak.

Kurultaylara, bürokratlar, uzmanlar, akademisyenler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır. Kamu ve sivil alandaki mevcut iş birliği çalışmaları gözden geçirilerek, bunların daha etkili ve verimli hale getirilmesi ile yakın gelecekte yapılabilecek yeni iş birliği alanlarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Kurultaylarda Faaliyet Gösteren Komisyonlar

 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Dil-Alfabe Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Eğitim-Bilim Komisyonu
 • Ekonomik ve Teknoloji Komisyonu
 • Siyaset-Hukuk Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Toplum ve Yönetimi Komisyonu
 • Eğitim ve Öğretim Komisyonu
 • Kültür, Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • Maliye ve Ekonomi Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Bilim-Teknoloji ve Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Kültür, Sanat ve Edebiyat Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Kültür, Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Eğitim ve Öğretim Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Gençlik Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • İktisadi, Ticari ve Mali İlişkiler Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Eğitim-Öğretim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • Kültür Komisyonu
 • Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu
 • İktisadi, Mali, Ticari İşler ve Turizm Komisyonu
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Gençlik Komisyonu
 1. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Komisyonları;
 • Eğitim-Öğretim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu
 • Dil ve Medeniyet Komisyonu
 • Gençlik Komisyonu

Katılımcılar

Azerbaycan
Türkiye
Kazakistan
Özbekistan
Türkmenistan
Kırgızistan
Tataristan
Tacikistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Moğolistan
Başkurdistan
Çuvaşistan
Dağıstan
Altay
Saha Yukutistan
Kırım Özerk Cumhuriyeti
Taymir
Tuva
Doğu Türkistan
Buryatya
Gagavuzya
Hakasya
Balkarya
Karaçay

Çeçen-İngüs Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri, Kumuk Türkleri, Nogay Türkleri, Rusya, İran, Irak, Afganistan, Gürcistan, Batı Trakya, Kosova, Romanya, Makendonya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Arnavutluk temsilcileri.

Almanya, Fransa, ABD, Avustralya, Belçika ve İsviçre’de yaşayan Türk diasporası.