Nevzat Kösoğlu

Nevzat Kösoğlu, 7 Ekim 1940 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya geldi. Babası dava vekili Tayyip Bey, annesi Reyhane Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimi doğduğu yer İspir’de tamamlayan Kösoğlu, Erzurum Lisesi’ne kayıt oldu. İkinci ve üçücü sınıfları Karabük Demir Çelik Lisesi’nde okuyarak, lise hayatını tamamladı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Kösoğlu, 1964 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara’ya giderek burada Babıali’de Sabah gazetesinde çalıştı. Aynı yıl çıkardığı Söğüt isimli dergiyle beraber yazı hayatına başladı. Avukatlık stajının ardından askerlik görevini Kars’da yerine getirdi. Ötüken Neşriyat (Yayınevi) kurucuları arasında yer alarak, burada editörlük yapmaya başladı. Aynı yıllarda Söğüt Dergisini çıkarmaya devam etti. 1974’de siyaset arenasına adım atan Kösoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 1977 yılında aynı partiden Erzurum milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 12 Eylül 1980 ihtilalinin ardından tutuklanarak, bir buçuk yıl hapiste yattı.

Kösoğlu, bir buçuk yıllık hapis hayatının ardından aktif siyasetten uzaklaştı. Bütün mesaisini Türk kültürünü ve milliyetçiliğini besleyen eserleri yazıya geçirmeye, Anadolu Türk kültürünün kaynaklarına yönelik yayınlar yapmaya ayırdı. Söğüt Dergisi’nin yanında Söğüt Yayıncılığı kurdu. Kösoğlu, ortak bir çalışmayla on dört cilt halinde hazırlanan, Türk edebiyatının en eski dönemlerinden XX. yüzyıla kadar şiir ve nesir örneklerini toplayan Büyük Türk Klasikleri adlı eseri yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 ciltlik eser olan, “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları” serisinin yönetimini üstlendi. Bu eser, “Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” adıyla Ankara’da basıldı. Aynı proje çerçevesinde, Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Türkiye’deki Türk edebiyatının diğer Türk dillerine aktarılması amacıyla başlangıcından günümüze kadar edebiyat eserlerinden seçilen beş ciltlik ansiklopedik bir eserin Azerbaycan Türkçesi (1999), Kazak Türkçesi (2002), Kırgız Türkçesi (2003), Özbek Türkçesi (2003) ve Türkmen Türkçesi (2003) olarak yayınlanmasını, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk büyükelçilikleri aracılığıyla bu ülkelerde dağıtılmasını gerçekleştirdi. Nevzat Kösoğlu, uzun yıllar Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkanlığını yaptı. Başkanlığı döneminde bu vakfa ait Türk Yurdu okullarının kuruculuğunu gerçekleştirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Kösoğlu, 10 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti. Ertesi gün kılınan cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Nevzat Kösoğlu, ömrünün sonlarına kadar Türk milletinin kültürüne ve değerlerine sahip çıkmış, onları yücelten yazılar yazmıştır. Türk’ü bir ırk adı olarak değil bir kültür mensubiyetinin ismi olarak tarif etmiş, “Türk olmak doğuştan olmaktan daha fazla bir şeydir, bir idraktir, bir heyecandır, bir cehddir, bir eğitim sürecidir.” ifadesiyle Türk kimliğinin kendince tanımı yapmıştır. Türk dünyası bütün sorunlarına rağmen yeni bir doğuş içinde olduğunu düşünen Köseoğlu, Türk aydınlarına düşen görev bu doğuşu hızlandırmak, kendi kök ve kaynaklarından beslenerek yakacağı “insanlık ateşi”nin bütün dünyayı aydınlatmasını sağlamaktır.

Nevzat Kösoğlu yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. Türk diline ve kültürüne önemli katkılarından dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Kültürüne Hizmet ödülü (2009), 41. Türk Ocakları Kurultayı’nda Hamdullah Suphi Tanrıöver Kültür ödülü, 2011 yılında Türk diline ve kültürüne hizmetlerinden dolayı Elginkan Vakfı tarafından Türk Kültürünü Araştırma ödülü verilmiş, 2012’de Uluslararası Türkçe Derneği’nden İsmâil Gaspıralı Türk Dili ödülünü almıştır. 

ESERLERİ

Kitap Şuuru (İstanbul 1994). 1968-1973 yılları arasında başta Söğüt ve Ocak olmak üzere dergilerde çıkan yazılarından meydana gelmektedir.

 Bediüzzaman Sait Nursi: Hayatı, Yolu ve Eseri (İstanbul 1999).

Galip Erdem (Ankara 2002).

Peyami Safa (Ankara 2003)

 Dündar Taşer (Ankara 2003).

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp (İstanbul 2005).

Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri (İstanbul 2007). “Çocukluğumun cenneti” dediği İspir’de geçirdiği yılları anlatır.

Hatıralar yahut Bir Vatan Kurtarma Hikâyesi (İstanbul 2008). Eserde müellifin İstanbul ve Ankara’daki hayatıyla birlikte yakın dönem tarihimizin sosyal ve siyasal tablosu gözler önüne serilir.

Şehit Enver Paşa (İstanbul 2008).

Milliyetçilikte Yeni Arayışlar: Yahya Kemal Hayatı ve Düşünce Dünyası (İstanbul 2009).

Peyami Bey: Hayatı ve Düşünce Dünyası (İstanbul 2011). Müellifin bu eserleri, biyografik incelemenin çok ötesinde objektif bir bakış açısı ve özgün fikrî tahlillerle önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Millet Meclisinde ve Askerî Mahkemelerde Tarihe Konuşmalar (İstanbul 1987)

Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Konuşmalar (İstanbul 1990)

Millî Kültür ve Kimlik (İstanbul 1992)

 Türk Kimliği ve Türk Dünyası (İstanbul 1996)

 Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler’de, İslâm’da ve Osmanlı’da Devlet (İstanbul 1997)

 Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı (İstanbul 2000)

Küreselleşme ve Millî Hayat (İstanbul 2002)

 Türk Olmak ya da Olmamak, Millî Kültür, Mozaik Kültür ve Etnisite (İstanbul 2005)

Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet Tasarımı (İstanbul 2013)

Objektif  (I-VIII, İstanbul 1970-1976). Yazar kendi düşünce ve fikir hayatının gelişmesinde önemli etkisi olan, büyük değer verdiği Peyami Safa’nın çeşitli dergilerde yayımlanan binlerce makalesinden seçtiği yazıları bu eserde toplamıştır. Yazar bu seriyi ömrünün en güzel eseri olarak nitelendirir.

 

KAYNAKÇA

ÖZYETGİN, Ayşe Melek, Nevzat Köseoğlu, İslam Ansiklopedisi, EK-2, syf 82-83

Vikipedi, Nevzat Köseoğlu, https://tr.wikipedia.org/wiki/Nevzat_K%C3%B6so%C4%9Flu

GÜRGÜR, Nuri, Nevzat Kösoğlu-Ülkücü Bir Aydının Siyasi Portresi, https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nuri-gurgur/nevzat-kosoglu-ulkucu-bir-aydinin-siyasi-portresi-2974

Yorum yazabilirsiniz