Ömrünü Türklük, Türkçülük ve Türk dünyasına vakfeden rahmetli Alparslan TÜRKEŞ, yakın çevresindeki siyasetçi, bürokrat ve akademisyenlerle bir araya gelerek “Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı”nı (TÜDEV) 1993 yılında kurmuştur. Vakfın kurucu üyeleri arasında Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Umay Günay Türkeş, Prof. Dr. Mustafa Ersen Erkal, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Yılmaz Öztuna, Prof. Dr. Sencer İmer, Ali Haydar Diriöz, Muhammet Kengerli, Hamza Hamit Homriş, Prof. Dr. Enis Öksüz, Rıza Müftüoğlu, Salih Gökçe gibi siyasiler, akademisyenler ve askeri, sivil alandan emekli bürokratlar yer almıştır.

Vakfın amacı, Türk Devlet ve Toplulukları arasında dostluk, kardeşlik ve işbirliğini geliştirmek, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayını düzenlemek, adı geçen kurultayın aldığı kararları değerlendirmek, uygulamaya geçirmeye çalışmak, Kurultayın aldığı kararlara ve amacına uygun teşkilatlar, şirketler, eğitim kurumları, ajanslar, eğitim ve pazarlama üniteleri kurmak ve işletmektir. 20.10.1993-04.04.1997 tarihleri arasında Alparslan Türkeş, 05.01.1998- 01.04.2013 tarihleri arası Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay, Tüdev Vakıf Başkanı olarak görev yapmışlardır. 01.04.2013 tarihi itibariyle Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tüdev Vakıf Başkanı görevini ifa etmektedir.