Türkmenistan ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki işbirliğinin sistematik olarak geliştirilmesinin bir parçası olarak, Türkmenistan Hükümeti, DSÖ Türkmenistan Ülke Ofisi ile birlikte 2022 için bir faaliyet listesi hazırladı. Türkmenistan Ankara Büyükelçiliginden verilen bilgiye göre, söz konusu  belge, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik bir dizi önlem sağlıyor. COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik önlemlere özel önem verilmektedir.

Benzer çalışmalar Türkmenistan Hükümeti tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile yürütülmektedir.

Yorum yazabilirsiniz