Özbekistan’daki Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Özbekistan Milli İlimler Akademisi Merkez İlim Kütüphanesi, Biruni Şarkiyat Enstitüsü, M. Uluğbey adına Özbekistan Milli Üniversitesi, A. Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitenin kütüphanelerine, Nizami Gencevi ve Alişir Nevai’nin mirasının yanı sıra Azerbaycan tarihi ve edebiyatı hakkında zengin bir kitap koleksiyonu sunuldu.

Koleksiyonda Nizami Gencevi’nin Azerbaycan Kültür Merkezi projesiyle Özbekçe olarak basılan “Khamsa”sı, Azerbaycan ve Özbek dillerinde yayınlanan “Alişir Nevai’nin Hikmetleri” kitabı ile her iki şairin mirasına dair değerli yayınlar ve monografiler yer alıyor.

Yorum yazabilirsiniz