Türk Dışişlerinden Birleşmiş Milletler Kararına Tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 8 Temmuz 2020 tarihinde Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2537 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs’ta konuşlu BMBG’nin görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenmesine ilişkin 2537 (2020) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı 28 Temmuz 2020 tarihinde kabul edildi.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının söz konusu karara ilişkin olarak yaptığı açıklamayı desteklediği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun Ada’daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olmasının BM kural ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulanarak, esasen BMBG’nin Ada’daki mevcudiyeti konusunda Kıbrıs Türk makamlarıyla yasal bir düzenleme yapması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bu eksikliğe rağmen, BMBG’nin Ada’daki faaliyetlerinin sadece KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürdüğünü bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

“Konseyin Ada’daki iki taraf arasında işbirliğine yönelik çağrılarda bulunurken, hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunu işbirliği alanlarından birisi olarak görmezden gelmesi düşündürücüdür. Daha önce de vurguladığımız üzere, Doğu Akdeniz’e ilişkin meseleler, Ada’nın eşit ortakları olarak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında hidrokarbon kaynakları konusunda tesis edilecek bir işbirliğiyle çözülebilir. Aynı anlayışla, Konsey kararında işaret edilen askeri makamlar arasında doğrudan temas mekanizmasının KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Rum karşıtı arasında kurulması mümkündür.

BM Genel Sekreteri’nin son BMBG raporunda (S/2020/682) da işaret edildiği üzere, iki taraf arasında etkin bir işbirliği tesis edilememesinin önündeki temel engel Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını tanıma, bir başka deyişle eşit ortak olarak kabul etme endişesidir. Kıbrıs Rum tarafının bu zihniyeti, Ada’da elli yılı aşkın süredir çözüme dair çabaların akim kalmasının nedenidir. Kararda bir kez daha yer verilen Kıbrıs meselesinin çözümüne dair peşin hüküm içeren yazımlar da ne yazık ki Rum tarafını uzlaşmaz tutumunu sürdürme konusunda teşvik etmektedir.”

Yorum yazabilirsiniz