Tarihin Kara Sayfalarından 28 Haziran 1783: Nogay Soykırımı

Rus yayılmacılığının kurbanı olan Türk halklarından Nogayların maruz kaldığı katliamlar ve sürgün her 28 Haziran tarihinde hatırlanıyor.

Dönemin Rus İmparatorluğunun, Nogayları Osmanlı Devletine ve Kırım Hanlığına karşı kullanma çabaları boşa çıkınca Rusların Nogay Türklerine boyun eğdirmek için uyguladığı katliam 28 Haziran 1783’te gerçekleşmişti.

Ruslar 1783’te Kırım’ı işgal ettikten sonra Azak Denizi’nin doğusunda yaşayan Nogaylar ve bazı Adigelere yönelik toplu sürgün kararı almış, bu halkların Ural bölgesine gönderilmeleri için harekete geçmişti. Rusların sürgün kararına karşı ayaklanan Nogaylar, istilacı güçlere karşı zorlu bir direniş göstermişti.

Ancak “Nogay Kasabı” olarak anılan Rus generali Aleksandr Suvorov ordusuyla kadın, çocuk ayırmaksızın Azak Denizi’nin doğusunda yaşayan yüz binlerce Nogayı şehit etmiş, Nogaylar topraklarından koparak farklı farklı bölgelere dağılmışlardı. 28 Haziran, yaşanan acılara binaen Nogay Soykırımı olarak tarihe geçti.

QHA

 

Yorum yazabilirsiniz