Türkmenistan Seçimler ve Referandumlar Merkez Komisyonu’nun daveti üzerine, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası yetkililerinden oluşan Seçim Gözlem Misyonu, 12 Mart 2022 tarihinde Türkmenistan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini gözlemledi.
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Türkmenistan’da Seçimler ve Referandumların Düzenlenmesinden Sorumlu Merkez Komisyonu Başkanı Bizergen Karayev ile 12-13 Mart 2022 tarihinde yapılan görüşmelerde Misyon yetkilileri seçim sürecinin her yönü, ülkede devam eden reformlar, uluslararası toplumun tavsiyeleri temelinde Seçim Kanununda yapılan yeni değişiklikler, uluslararası gözlemci misyonlarının seçime katılımı ve yurt dışında yaşayan Türkmenistan vatandaşları için oy verme süreci hazırlıkları hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi.
Seçim günü Misyon, Aşkabat’ta 8 ve Ahal vilayetinde 3 olmak üzere toplam 11 sandıkta oy verme sürecini izledi. Misyonun seçimlere ilişkin değerlendirmesi TDT Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov tarafından 12 Mart 2022 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında ulusal, uluslararası ve kamu medya organları ile paylaşıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin açık, şeffaf ve Türkmenistan’ın ulusal mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş seçim standartları ve uygulamalarına uygun olduğunu teyit eder.
TDT Misyonu, seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı Türkmenistan’ı ve kardeş Türkmen halkını yürekten tebrik ediyor ve seçim sonuçlarının ülkedeki refahın artmasına ve Türk Dünyası’ndaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine daha fazla katkıda bulunmasını temenni ediyor.

Yorum yazabilirsiniz