Ermenistan Topraklarında Yeni Bir Türk Devleti Kuruluyor

Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye’de, Erciyes Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünden Prof.Dr. Gafar Mehdiyev ile 40 akademisyen ve politikacı, “Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti” kurmak için girişimlere başladılar.Girişimcilerden biri olan Gafar Mehdiyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada “1988-89 yılına kadar sözde Ermenistan’da 250. 000’den fazla Azerbaycan Türkünün yaşadığını belirtti. Bu nedenle bu  bölge Batı Azerbaycan olarak adlandırıldı. 1988’den sonra Azerbaycan Türkleri, Ermeni idareciler tarafından zorla göç ettirildi ve memleketlerinden sürüldü. Bu Türkler Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’ya gitmek zorunda kaldılar.”dedi.

Ermenistan sözünü asla tutmadı

Mehdiyev, tarihi bilgileri hatırlatarak, 1920 yılına kadar Erivan’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kaydetti. “Ermeniler ise Doğu Anadolu’da hak iddia ediyorlardı. 1920 yılında Gümrü Antlaşması ile Gümrü’yü ele geçiren Ermeniler, bu sefer Erivan’a gözlerini dikti. Batı Devletleri, Azerbaycan ve Türkiye’ye baskı yaparak Erivan’ın Ermenilere verilmesini talep etti. Ermeniler de Zengezur ve Karabağ’a yönelik iddialardan vazgeçeceklerdi. Ancak Ermeniler sinsi politikalarından vazgeçmediler. Bugün Zengezur Ermenistan ile birleşti ve Karabağ’ı işgal ettiler. Bu durumda, sözleşmeye uyulmadığı için, Erivan işgal altındaki bir bölge olarak kabul edilir ve buranın halkı bir Batı Azerbaycan Devleti kurma hakkına sahiptir.” Diyerek çalışmalarının gerekçesini açıkladı.  Bu üt çalışmalara daha önce de teşebbüs edilmesine rağmen sonuç alınamadığını ancak , 9 Mayıs’ta video konferansla bir araya gelen 40 akademisyen ile Batı Azerbaycan Devleti kurulmasına karar verdiklerini ve 14 maddelik bir beyanname hazırlandıklarını açıkladı.

Büyük Türkçü Elçibey’in damadı Agil Samedbeyli de yer alıyor

Girişimciler arasında Azerbaycan’ın ikinci cumhurbaşkanı, büyük Türkçü Ebulfez Elçibey’in damadı Agil Samedbeyli ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Temsilcisi Yasemin Karakoyunlu’nun da olduğunu kaydeden Mehdiyev, yakın gelecekte diasporada bir meclis kurulacağını, bundan sonra seçimlerin yapılacağını ve hükümetin kurulacağını kaydetti.

Siyasi olarak hem Azerbaycan hem de Türkiye’ye fayda sağlayacak

Gafar Mehdiyev, Muhacir Batı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasının hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’ye fayda sağlayacağını belirtti . Dünyada 2 buçuk milyon Batı Azerbaycan Türkünün bulunduğunu belirten Mehdiyev, bu girişimin hem Azerbaycan hem de Türkiye için faydalı olacağını söyledi. Çünkü Ermeniler Türk topraklarına karşı iddialarından vazgeçmediler. Daha önce de belirtildiği gibi, Doğu Anadolu’da sahte bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti yarattılar. Buna karşılık, Batı Azerbaycan Devleti kurmak, Azerbaycan ve Türkiye’nin elini siyasi olarak güçlendirecektir. Diyerek çalışmalarının bölgesel etkilerini açıkladı.

Yorum yazabilirsiniz