Sibirya (Yakut, Hakas, Tuva ve Altay Türkleri)

Prof.Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Rusya Federasyonu içinde 13,1 milyon km² yüzölçümüne sahip Sibirya’da çeşitli Türk halkları yaşamaktadır. Eski Türklere ait birçok yazıt ve kültürel eserin bulunduğu Sibirya arazisinde yaşayan Türkler en eski inanç ve kültür ögelerini saklamışlardır. Birçok araştırmacı en eski Türklerin yaşadığı yerler olarak Güney Sibirya’yı göstermektedir. Moğol ve Tunguz halklarıyla tarihî süreç içerisinde iç içe yaşayan Sibirya Türklüğü Altay halklarından da etkilenmiştir.

Yakut Kızı

Nüfus olarak nispeten kalabalık olan Saha (Yakut), Tuva, Altay ve Hakasların kendi adlarıyla anılan özerk cumhuriyetleri vardır: Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti’nin nüfusu yaklaşık bir milyon olup Sahalar bu nüfusun yarısını oluşturur. Tuva Cumhuriyeti’nin nüfusu 320 bin olup yüzde sekseni Tuva Türklerinden oluşmaktadır. Altay Cumhuriyeti’nin 220 bin nüfusunun 65 binini Altay Türkleri oluşturur. Hakasya Cumhuriyeti’nde 540 binlik nüfusun 70 bini Hakas Türküdür. Nüfus büyüklüğüne göre Şorlar (15 bin), Dolganlar (8 bin), Sibirya Tatarları (10 bin), Soyotlar (4 bin), Kumandılar(3bin), Teleütler (3 bin), Tofalar(bin) ve Çulım Türkleri (bin) gibi küçük Türk toplulukları da Sibirya’nın muhtelif yerlerinde bulunmaktadır.

Saha Türkçesi aynı zamanda devlet dili olarak bu cumhuriyette kullanılır. Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri de aynı adla anılan cumhuriyetlerde devlet dili statüsündedir. Diğer Sibirya Türkleri dilsel ve etnik kimlik olarak yok olmaktadır.

Yazar hakkında

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Prof.Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, 1963 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1989’da Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında hazırladığı Atebetü’l-Hakayık Grameri başlıklı yüksek lisans tezini savunarak “bilim uzmanı” unvanını aldı.

Yorum yazabilirsiniz